GIỚI THIỆU TRƯỜNG THCS KIM LONG

    

Trường THCS Kim Long được thành lập từ năm 1988 được tách ra từ Trường cấp 1 – 2 Kim Long, do Thầy Nguyễn Quang Chinh làm Hiệu trưởng đến năm 2002 Thầy Nguyễn Tấn Thông làm Hiệu trưởng, đến năm 2006 Thầy Tô Đình Hải làm Hiệu trưởng, và từ năm 2019 cho đến nay cô Hồ Thị Tố Oanh làm Hiệu trưởng.

Qua 31 năm hoạt động, hình thành và phát triển Trường THCS Kim Long đã có nhiều thành tích nổi bật so với các trường trong huyện và trong tỉnh đặt biệt là các phong trào học sinh giỏi, hội khỏe phù đổng, văn nghệ...

Nhà trường đã nhiều năm được công nhận trường tiên tiến Xuất sắc cấp tỉnh và liên tục đạt trường tiên tiến cấp huyện.

 

- Chức trách, nhiệm vụ BGH đơn vị:

+ Hiệu trưởng (Cô Hồ Thị Tố Oanh): Phụ trách công tác tổ chức tài chính – ngân sách – tài sản – bố trí nhân sự, công tác phổ cập giáo dục, kiểm tra hoạt động của các bộ phận và công tác chủ nhiệm.

+ Phó hiệu trưởng (Thầy Nguyễn Tông Mạnh):

▪ Công tác chuyên môn, theo dõi – kiểm tra hoạt động của phòng bộ môn – vi tính và chỉ đạo các công tác dạy nghề.

▪ Chỉ đạo thực hiện KĐCL – trực tiếp theo dõi các tổ chuyên môn của trường.

▪ Theo dõi, kiểm tra sổ đầu bài và dự chào cờ khối buổi sáng.

▪ Công tác hành chính, hồ sơ CB–GV và Học sinh, biên chế lớp đầu năm học và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra diễn biến nhập điểm, điểm danh (trên phần mềm) của GVBM, GVCN.

▪ Chỉ đạo, lên kế hoạch thực hiện và lưu trữ hồ sơ thanh kiểm tra nội bộ, GV giỏi, HS giỏi, SKKN.

▪ Theo dõi, kiểm tra sổ đầu bài và dự chào cờ khối buổi chiều.